• QUẢN TRỊ 
  ​BẢO MẬT ISO 27000

  Các giải pháp quản trị bảo mật IT. Bảo vệ hệ thống IT với các giải pháp tiên tiến bảo vệ cơ sở hạ tầng và kinh doanh của bạn.

EVENTLOG ANALYZER

 • Phần mềm quản lý sự kiện và thông tin bảo mật có chi phí sử dụng hiệu quả
 • Tự động hóa toàn bộ quá trình quản lý lên đến hàng terabyte các bản log mà máy đã tạo
 • Thu thập, phân tích, tìm kiếm, báo cáo và lưu trữ từ một địa điểm tập trung
 • Các báo cáo về hoạt động người dùng, tuân thủ quy định, các xu hướng lịch sử và nhiều hơn nữa
 • Giảm thiểu các mối đe dọa bên trong và giám sát tình toàn vẹn tệp tin
 • Tiến hành phân tích pháp lý cho các bản log, giám sát người dùng đặc quyền, và đảm bảo tuân thủ các mục theo quy định

FIREWALL ANALYZER

 • Phần mềm quản lý cấu hình và phân tích log không sử dụng agent dành cho các thiết bị bảo vệ mạng
 • Thu thập, lưu trữ và phân tích các bản log thiết bị bảo mật và khởi tạo các báo cáo hợp pháp từ một giao diện điều khiển tập trung
 • Cung cấp tính năng giám sát an ninh điểm cuối và phân tích, giám sát hoạt động sử dụng Internet của nhân viên và giám sát băng thông
 • Hỗ trợ báo cáo quản lý thay đổi, kế hoạch dung lượng, thực thi chính sách, bảo mật và báo cáo kiểm duyệt tuân thủ
 • Kết hợp với các nhà cung cấp thiết bị tường lửa mạng thương mại và nguồn mở (Check Point, Cisco, Juniper, Fortinet, Snort và nhiều hơn nữa) và IDS/IPS
 • Hỗ trợ mạng VPN, proxy và các thiết bị bảo mật liên quan

PASSWORD MANAGER PRO

 • Một nơi an toàn để lưu trữ và quản lý thông tin nhạy cảm, được chia sẻ như mật khẩu, tài liệu và nhận dạng kỹ thuật số
 • Lưu trữ mật khẩu tập trung và truy cập để loại bỏ lo lắng về mật khẩu và vấn đề mất hiệu lực bảo mật
 • Tự động hóa các thay đổi mật khẩu thường xuyên trong những hệ thống quan trọng để cải thiện năng suất IT
 • Cung cấp các quy trình xử lý phê duyệt và các cảnh báo thời gian thực về truy cập mật khẩu để thiết lập kiểm soát ngăn chặn và do thám bảo mật

PATCH MANAGER PLUS 

 • Tự động vá dựa trên đám mây cho Windows và hơn 250 ứng dụng của bên thứ ba Bản vá văn phòng phân tán và từ xa 
 • Tự động hóa quy trình vá từ phát hiện đến triển khai 
 • Thường xuyên quét các lỗ hổng và bản vá lỗi Các bản vá thử nghiệm trước cho sự ổn định của chúng 
 • Thông báo người dùng, tùy chỉnh và điều khiển vá Duy trì sự tuân thủ liên tục với các tiêu chuẩn bảo mật 
 • Từ chối các bản vá cho các nhóm hoặc ứng dụng cụ thể Báo cáo quản lý vá nâng cao và kiểm tra.

ADAUDIT PLUS

 • Kiểm tra tập tin máy chủ Windows , cụm chuyển đổi dự phòng, NetApp thay đổi tài liệu sang tập tin và thư mục, kiểm tra truy cập và nhiều hơn nữa
 • Giám sát người dùng đăng nhập và đăng xuất, trong đó có sự kiện đăng nhập thành công và thất bại trên mạng máy trạm
 • Theo dõi các máy chủ Windows, FIM, máy in, và thay đối USB với những sự kiện tóm tắt, theo dõi sự kiện về ứng dụng, chính sách và hệ thống
 • Có sẵn hơn 150 báo cáo để kiêm tra với các thông báo email ngay lập tức để đảm bảo bảo mật và tuân thủ các yêu cầu của IT

NETWORK CONFIGURATION MANAGER

 • Giao diện đơn giản, tập trung để quản lý cấu hình, kiểm soát thay đổi, đảm bảo tuân thủ và tự động hóa các nhiệm vụ
 • Giải pháp quản lý thay đổi, cấu hình và tuân thủ hệ thống mạng (NCCM) nhiều nhà cung cấp nền tảng web
 • Tích hợp các giải pháp để tự động hóa và kiểm soát toàn bộ vòng đời quản lý cấu hình thiết bị.
 • Các dịch vụ NCCM được cung cấp cho switch, router, tường lửa và các thiết bị mạng khác.

ENDPOINT CENTRAL 

 • Giải pháp quản lý hàng ngàn máy chủ, máy tính để bàn và các thiết bị di động từ một ví trí trung tâm dựa trên Web
 • Cung cấp những giải pháp quản lý tập trung máy tính để bàn và thiết bị di động
 • Giải pháp tổng thể để quản lý toàn bộ hoạt động MDM
 • Giải pháp hợp lý với chi phí hợp lý và dễ dàng sử dụng trong bất kỳ tổ chức nào

ADSelfService Plus

 • Giải pháp dựa trên web, tự phục vụ, mật khẩu với ứng dụng quản lý mật khẩu trên Android và iphone khi di chuyển
 • Cho phép người dùng thiết lập lại hoặc thay đổi mật khẩu của họ và mở khóa tái khoản của họ mà không cần có sự can thiệp của IT
 • Tự động nhắc người dùng khi mật khẩu sắp hệt hạn qua email hoặc tin nhắn SMS
 • Cho phép người dùng cập nhật chi tiết hồ sơ như thông tin liên hệ trong Active Directory
 • Tự động đồng bộ hóa mật khẩu với Google Apps, Office 365, Salesforce, IBM AS400, và nhiều hơn nữa

AD MANAGER PLUS

 • Dựa trên web, công cụ quản lý Active Directory với các tùy chọn quản lý ứng dụng trên các thiết bị di động của Iphone và Android.
 • Quản lý Active Directory và Exchange trong cùng một giao diện
 • Khởi tạo người dùng trong 1 bước với Exchange, LCS/OCS, và Lync.
 • Khởi tạo người dùng số lượng lớn dựa trên Template và CSV-based
 • Hơn 150 báo cáo có sẵn bao gồm : bảo mật, tuân thủ (SOX/HIPAA), và báo cáo danh sách phân phối.
 • Bàn giúp đỡ sơ bộ dựa trên Role- and OU-based
 • Tự động quản lý vòng đời người dùng, dọn dẹp AD, và các nhiệm vụ quan trọng khác

MOBILE DEVICE MANAGER 

 • Cấu hình chính sách và hồ sơ để truy cập tài nguyên của doanh nghiệp
 • Quản lý tài sản di động và thông tin liên quan đến việc theo dõi thiết bị.
 • Quản lý ứng dụng phân phối và báo cáo
 • Thực hiện khóa từ xa và xóa dữ liệu

BROWSER SECURITY PLUS

 • Định cấu hình và triển khai các chính sách để ngăn chặn các mối đe dọa và vi phạm dữ liệu 
 • Quản lý và kiểm soát các phần mở rộng và plugin của trình duyệt 
 • Cô lập các trang web được phê duyệt và không được phê duyệt của CNTT để ngăn chặn vi phạm dữ liệu 
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn được xác định trước như STIG và CIS

EXCHANGE REPORTER PLUS

 • Dựa trên web, kiểm tra sự thay đổi và báo cáo các giải pháp cho môi trường MS Exchange
 • Giám sát cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp bằng ActiveSync và kho lưu trữ thiết bị thông minh
 • Các báo cáo về việc sử dụng Outlook Web Access, lưu lượng truy cập hộp thư và sự gia tăng trong hộp thư.
 • Hỗ trợ các báo cáo tùy chỉnh để lọc dữ liệu, lập lịch tự động và các báo cáo da dạng
 • Cung cấp tính năng kiểm tra để cho phép điều tra sự đăng nhập trái phép vào hộp thư và những thay đổi qua trọng khác

VULNERABILITY MANAGER PLUS

 • Liên tục theo dõi và tự động quét để được thông báo về các lỗ hổng mới nổi.
 • Dự đoán rủi ro thực sự từ rất nhiều lỗ hổng.
 • Phát hiện và loại bỏ các cấu hình bảo mật như mật khẩu mặc định, chia sẻ mở, người dùng trái phép, v.v.
 • Tự động hóa những gì cần vá, khi nào cần vá và cách vá cho Windows, macOS, Linux và hơn 250 ứng dụng của bên thứ ba.
 • Bảo vệ các máy chủ đối mặt với internet của bạn khỏi nhiều biến thể tấn công, như XSS, nhấp chuột và tấn công vũ phu, v.v.
 • Phát hiện và loại bỏ phần mềm trái phép và không được hỗ trợ trong mạng của bạn.
 • Giảm thiểu các lỗ hổng zero-day mà không phải chờ đợi một bản vá.

CLOUD SECURITY PLUS

 • Công cụ bảo mật đám mây, dựa trên web để theo dõi tất cả hoạt động xảy ra trong các nền tảng đám mây công cộng: Amazon Web Services (AWS) và Microsoft Azure.
 • Ghi nhật ký thay đổi môi trường AWS trong hoạt động IAM, hoạt động đăng nhập của người dùng và các sự kiện xảy ra trong Amazon EC2, nhóm bảo mật mạng, địa chỉ IP đàn hồi, ELB, Tự động mở rộng, WAF, STS, RDS, AWS Config, VPC và S3.
 • Cung cấp thông tin chuyên sâu về hoạt động của người dùng Microsoft Azure và mọi thay đổi được thực hiện cho các nhóm bảo mật mạng, mạng ảo, cổng ứng dụng, trình quản lý lưu lượng, vùng DNS, máy ảo, cơ sở dữ liệu và tài khoản lưu trữ.
 • Cảnh báo qua email có thể được định cấu hình để được gửi khi các hoạt động bất thường, xu hướng bất thường và các mối đe dọa bảo mật khác xảy ra.
 • Tự động tạo báo cáo bằng cách lập lịch báo cáo tại một thời điểm nhất định. Các báo cáo này được lưu vào đường dẫn do người dùng xác định và cũng có thể được nhận qua email.

DATASECURITY PLUS

 • Công cụ phân tích lưu trữ và kiểm tra lưu trữ máy chủ Windows thời gian thực dựa trên web giúp đáp ứng bảo mật dữ liệu, quản lý thông tin và nhu cầu tuân thủ.
 • Theo dõi và phân tích quyền truy cập vào các tệp và thư mục bằng cách truy sâu vào các bất thường, ghi lại các mẫu truy cập và kiểm tra các quyền chia sẻ và NTFS.
 • Tối ưu hóa không gian lưu trữ bằng cách cách ly các tệp cũ, cũ và không kinh doanh, hiểu biết sâu sắc về việc sử dụng dung lượng ổ đĩa và xem các thuộc tính tệp và thư mục.
 • Chủ động trả lời các vi phạm an ninh bằng thông báo email ngay lập tức. Phát hiện và truy cập ransomware với cảnh báo truy cập hàng loạt và tự động hóa phản ứng.
 • Tuân thủ SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, GDPR và các nhiệm vụ quy định khác.

MOBILE DEVICE MANAGER PLUS MSP

 • Hỗ trợ đa nền tảng: iOS, Android, Windows, macOS, tvOS và Chrome OS
 • Điều khiển thiết bị từ xa mà không cần cài đặt các tác nhân bổ sung
 • Truy cập và phân phối tài nguyên doanh nghiệp một cách an toàn
 • Quản lý BYOD hiệu quả thông qua việc đóng gói
 • Âm thầm cài đặt, cập nhật và gỡ cài đặt ứng dụng
 • Quản lý tài sản di động và theo dõi thông tin liên quan đến thiết bị
 • Thực hiện khóa từ xa và xóa dữ liệu

DEVICE CONTROL PLUS

 • Kiểm soát, chặn và giám sát hành động của tất cả USB và thiết bị ngoại vi
 • Tạo và triển khai các chính sách để ngăn ngừa mất dữ liệu và đánh cắp dữ liệu thông qua các thiết bị di động
 • Đặt các hạn chế truyền tệp để ngăn di chuyển dữ liệu chưa từng có đến hoặc từ máy tính của bạn
 • Thực hiện kiểm soát truy cập dựa trên vai trò để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu của bạn
 • Cấp quyền truy cập tạm thời cho các thiết bị di động để ngăn chặn các đặc quyền truy cập quá mức
 • Tạo danh sách thiết bị đáng tin cậy và chỉ cho phép những thiết bị đó truy cập vào máy tính của bạn