i3 Network System

ManageEngine có mặt trong 
​Bảng xếp hạng Gartner Magic Quadrant 2020 cho Công cụ quản lý dịch vụ CNTT

Bảng xếp hạng Gartner Magic Quadrant 2020 cho Công cụ quản lý dịch vụ CNTT là một đánh giá công băng về các giải pháp ITSM khác nhau trên thị trường. Đây là một công cụ vô giá để khách hàng tiềm năng hiểu rõ hơn về các nhà cung cấp khác nhau. Từ đó, họ có thể chọn giải pháp phù hợp cho nhu cầu kinh doanh của mình. Xem báo cáo để tìm hiểu thêm về ngành ITSM và các nhà cung cấp được công nhận.


Xem báo cáo để nhận

Phân tích chi tiết về các nhà cung cấp ITSM khác nhau

Hiểu biết về ngành ITSM hiện nay

Thông tin chi tiết về các khả năng ITSM của ServiceDesk Plus

Nhận bản sao miễn phí của Bảng xếp hạng
Gartner Magic Quadrant 2020 cho Công cụ quản lý dịch vụ CNTT

Xem báo cáo
Bảng xếp hạng Gartner Magic Quadrant cho các công cụ quản lý dịch vụ CNTT, 6/10/2020, Rich Doheny, Keith Andes, Mark Cleary

Gartner không xác nhận bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của mình và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn những nhà cung cấp có xếp hạng cao nhất. Các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner gồm các ý kiến của tổ chức nghiên cứu. Gartner từ chối mọi bảo đảm về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Hình ảnh này được xuất bản bởi Gartner, Inc. - một phần của tài liệu nghiên cứu lớn/