ad manager plus

ADManager Plus là một công cụ tích hợp cho phép quản trị  và báo cáo AD, Office 365, Exchange, Skype for Business và G Suite. 

Tìm hiểu thêm

AD manager plus là gì?

ADManager Plus là một công cụ tích hợp cho phép quản trị và báo cáo AD, Office 365, Exchange, Skype for Business và G Suite. Sản phẩm cung cấp luồng công việc theo phê duyệt có thể tùy biến giúp sắp xếp hợp lý các hoạt động AD, tự động hóa cho các công việc AD, ủy nhiệm công việc an toàn cho bộ phận helpdesk, các báo cáo có thể hành động được định nghĩa trước và các tính năng khác.
Download
Help

tính năng

quản trị active directory

active directory REPORTS

AD DELEGATION/
WORKFLOW

QUY TRÌNH CÔNG VIỆC 
ACTIVE DIRECTORY

MS EXCHANGE MANAGEMENT

Demo

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Contact Us