i3 JSC
1
Tưởng tượng

Các VPN rất an toàn

Thực tế

Các VPN dễ bị tấn công mạng như tấn công brute force, tấn công sâu, tấn công trung gian,... 


2
Tưởng tượng

Các giải pháp bảo mật như chống virus, phần mềm chống độc hại, tường rào và máy quét lỗ hổng bảo mật là đủ.

Thực tế

Mạng của bạn cần có lớp ngoài bảo vệ phần mềm chống virus cơ bản để ngăn chặn các cuộc tấn công như ransomware.


3
Tưởng tượng

Không phát hiện các mối đe doạ nội bộ nào.

Thực tế

AI có thể được sử dụng để tách các rủi ro bảo mật khỏi các hoạt động thường ngày.

4
Tưởng tượng

An ninh mạng là trách nhiệm duy nhất của quản trị viên bảo mật CNTT.

Thực tế

Mọi nhân viên đều có vai trò đảm bảo an ninh mạng.

5
Tưởng tượng

Đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ là đủ.

Thực tế

Việc đạt được các tiêu chuẩn tuân thủ chỉ là bước đầu tiên trong việc phát triển một chiến lược an ninh mạng điện tử.

6
Tưởng tượng

Phần mềm và sản phẩm mới đi kèm với bảo mật.

Thực tế

Chúng có thể không được cập nhật với các điểm bảo mật và cập nhật mới nhất.

7
Tưởng tượng

Phần mềm và sản phẩm mới đi kèm với bảo mật.

Thực tế

Việc đạt được các tiêu chuẩn tuân thủ chỉ là bước đầu tiên trong việc phát triển một chiến lược an ninh mạng điện tử.

8
Tưởng tượng
Các dịch vụ đám mây cung cấp tất cả các biện pháp kiểm soát bảo mật cần thiết cho tổ chức của bạn.
Thực tế
Để đảm bảo an ninh dữ liệu, các nền tảng đám mây của bạn cần được giám sát bởi một dịch vụ bên ngoài để phát hiện mọi hoạt động bất thường.
9
Tưởng tượng
Bạn có thể đạt được 100% an ninh mạng.
Thực tế
Kế hoạch an ninh mạng của bạn là một quá trình liên tục cần theo dõi và kiểm tra lại thường xuyên.

Mẹo đảm bảo an ninh mạng


Đảm bảo an toàn cho mật khẩu bằng cách tuân theo các phương pháp bảo mật như xác thực đa yếu tố.

Giám sát thiết bị mạng và người dùng của bạn để phát hiện các mối đe dọa từ bên trong.

Hướng dẫn nhân viên cách xác định email lừa đảo.