• quản trị vận hành itom

  Quản trị dễ dàng, mạnh mẽ và có thể mở rộng toàn bộ hệ thống mạng từ một địa điểm tập trung.

opMANAGER

 • Giám sát hiệu suất hệ thống mạng 

  Giám sát máy chủ vật lý & ảo hóa

  Giám sát mạng không dây

  Giám sát mạng WAN

  Phân tích nhật ký

NETFLOW ANALYZER

 • Giám sát băng thông và phân tích lưu lượng
 • Phân tích pháp y và bảo mật mạng
 • Lưu lượng truy cập ứng dụng Định hình và Giám sát lấy ứng dụng làm trung tâm
 • Lập kế hoạch năng lực và thanh toán
 • Giám sát Thoại, Video và Dữ liệu hiệu quả

APPLICATION MANAGER

 • Giám sát hiệu suất ứng dụng
 • Giám sát đa đám mây
 • giám sát cơ sở dữ liệu
 • Phân tích nâng cao
 • Giám sát máy chủ
 • Giám sát người dùng thực

NETWORK CONFIGURATION MANAGER

 • Cảnh báo thay đổi cấu hình
 • Tìm kiếm cấu hình và thiết bị
 • Cảnh báo chuyên sâu
 • So sánh cấu hình
 • Sao lưu và phục hồi cấu hình

Firewall Analyzer

 • Quản lý chính sách tường lửa
 • Quản lý an ninh mạng
 • Giám sát hoạt động internet của người dùng
 • Giám sát máy chủ proxy và VPN thời gian thực
 • Phân tích nhật ký

SITE24X7

 • Theo dõi hiệu suất trang web
 • Giám sát máy chủ
 • Giám sát hiệu suất ứng dụng
 • Quản lý chi phí đám mây
 • Quản lý Log từ đám mây

OPutils

 • Quản lý địa chỉ IP 
 • Quản lý cổng chuyển đổi
 • Phát hiện địa chỉ giả mạo
 • Giám sát băng thông
 • Cấu hình quản lý tập tin