Skip to main content

GIẢI PHÁP PHỦ SÓNG WIFI CHO nhà cung cấp dịch vụ

Edimax tập trung vào việc cải tiến, kéo dài và mở rộng mạng doanh nghiệp và mạng riêng tại nhà cũng như cung cấp một portfolio chuyên sâu về sản phẩm mà các ISPs có thể cung cấp cho cơ sở khách hàng của họ hoặc sử dụng để thu hút các khách hàng mới nhằm cung cấp dịch vụ.


Với chủ nhân những ngôi nhà muốn nhiều thiết bị trong nhà của họ có thể kết nối tới Internet, Edimax có đầu đủ một loạt các sản phẩm AP trong nhà và client bridge có thể nhanh chóng và dễ dàng kết nối tới cáp được cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc gateway DSL. 


Với những doanh nghiệp cần cung cấp kết nối wireless cho nhân viên hoặc khách hàng bên trong hay phía ngoài tòa nhà, Edimax cung cấp các thiết bị AP và bridge ngoài trời cũng như trong nhà công suất cao, dải rộng.


Bạn đang quan tâm đến quá trình thử nghiệm hoặc xác định chất lượng sản phẩm Edimax nhằm cung cấp dịch vụ? 


Hãy gửi cho chúng tôi một email thông tin tới:
wifi@i3-vietnam.com
Vui lòng tải về Tài liệu giới thiệu về "Giải pháp tổng thể kết nối không dây cho khách sạn" tại đây
hoặc Liên hệ với chúng tôi để có thêm chi tiết