Skip to main content

PASSWORD MANAGER PRO

Password Manager Pro là một giải pháp quản trị danh tính đặc quyền

Tìm hiểu thêm

PASSWORD MANAGER PRO là gì?

Password Manager Pro là một giải pháp quản trị danh tính đặc quyền cho phép các nhóm công nghệ thông tin quản lý nhiều danh tính – mật khẩu đặc quyền, khóa SSH và chứng chỉ SSL – cũng như kiểm soát và giám sát truy cập đặc quyền vào những hệ thống thông tin quan trọng từ một giao diện điều khiển tập trung. Ngoài ra sản phẩm cũng giúp chứng minh tính tuân thủ với các quy định như PCI DSS, NERC CIP và SOX đòi hỏi kiểm soát truy cập đặc quyền.

Download
Help

Tính năng

Demo

Dùng thử miễn phí

Contact Us