Dịch vụ Tích hợp - Triển khai ManageEngine ServiceDesk Plus

ManageEngine ServiceDesk Plus được rất nhiều khách hàng chấp nhận và đánh giá cao như các doanh nghiệp vừa, nhỏ, tích hợp hệ thống,... Do đó, ManageEngine luôn cố gắng tạo ra nhiều mô hình Dịch vụ Tích hợp/Triển khai/Di trú dữ liệu (Onboarding/Implementing/Migrating - OIM) cho ManageEngine ServiceDesk Plus để phù hợp với các khách hàng đa dạng của chúng tôi.


Dịch vụ ManageEngine ServiceDesk Plus OIM giúp khách hàng xác định quy trình, thiết kế quy trình làm việc, sử dụng các tính năng một cách hiệu quả, điều chỉnh các quy trình, quy trình làm việc với các tính năng và cũng triển khai tương tự để Go-Live thành công cho khách hàng của chúng tôi.

ManageEngine ServiceDesk Plus được rất nhiều khách hàng chấp nhận và đánh giá cao như các doanh nghiệp vừa, nhỏ, tích hợp hệ thống,... Do đó, ManageEngine luôn cố gắng tạo ra nhiều mô hình Dịch vụ Tích hợp / Triển khai / Di trú dữ liệu (Onboarding / Implementing / Migrating - OIM)   cho ManageEngine ServiceDesk Plus để phù hợp với các khách hàng đa dạng của chúng tôi.


Dịch vụ ManageEngine ServiceDesk Plus OIM giúp khách hàng xác định quy trình, thiết kế quy trình làm việc, sử dụng các tính năng một cách hiệu quả, điều chỉnh các quy trình, quy trình làm việc với các tính năng và cũng triển khai tương tự để Go-Live thành công cho khách hàng của chúng tôi.

MangaeEngine ServiceDesk Plus OIM Service cũng sẽ giúp các khách hàng đa dạng của chúng tôi di chuyển dữ liệu và cấu hình từ ManageEngine ServiceDesk Plus On-Premise sang ManageEngine ServiceDesk Plus Cloud và cả từ các công cụ của bên thứ ba.


Trong quá trình OIM của ManageEngine ServiceDesk Plus, các chuyên gia tư vấn của ManageEngine sẽ tham gia vào các hoạt động liên quan khác nhau với khách hàng của chúng tôi để đảm bảo OIM diễn ra suôn sẻ và giúp hài lòng khách hàng nhất có thể.
Các mô hình OIM với ManageEngine ServiceDesk Plus

Complete


ManageEngine sẽ có quyền sở hữu hoàn toàn cho đến khi ký kết.

Basic


ManageEngine sẽ thực hiện như được xác định trong phạm vi.

Migrate


ManageEngine sẽ di chuyển dữ liệu/ cấu hình như được xác định trong phạm vi.

Complete
Basic
Migrate
Complete
 • Thu thập yêu cầu
 • Xác định nhiệm vụ
 • Phạm vi
 • Lập kế hoạch
 • Xác minh & Xác nhận
 • Xác định quy trình
 • Thiết kế quy trình làm việc
 • Di chuyển (Nếu có)
 • Thực thi
 • Thử nghiệm
 • Đào tạo
 • Vận hành
 • Lập hồ sơ
 • Đăng ký

Dự kiến chi phí dịch vụ tối thiểu 2 tiếng mỗi ngày x 60 ngày = 718,000,000 VNĐ

* Chi phí chưa bao gồm đi lại - ăn ở bên ngoài Hà Nội và các chi phí thuế, bảo hiểm liên quan

* Chi phí và thời gian triển khai thực tiễn phụ thuộc vào Phạm vi Công việc từng Dự án, chúng tôi sẽ cùng khách hàng làm việc theo từng yêu cầu cụ thể

Basic

 • Thu thập yêu cầu
 • Xác định nhiệm vụ
 • Phạm vi
 • Thực thi
 • Add-on
  • Lập kế hoạch
  • Xác minh và xác nhận
  • Xác định quy trình
  • Thiết kế quy trình làm việc
  • Di chuyển
  • Kiểm tra
  • Đào tạo
  • Vận hành
  • Lập hồ sơ
  • Đăng ký

Dự kiến chi phí dịch vụ trọn gói 2 tiếng mỗi ngày x 10 ngày = 119,500,000 VNĐ

Chi phí chưa bao gồm đi lại - ăn ở bên ngoài Hà Nội và các chi phí thuế, bảo hiểm liên quan

* Chi phí chưa bao gồm dịch vụ Add-on

Migrate
 • Di chuyển dữ liệu/ cấu hình

Dự kiến chi phí dịch vụ trọn gói 2 tiếng mỗi ngày x 10 ngày = 119,500,000 VNĐ

Chi phí chưa bao gồm đi lại - ăn ở bên ngoài Hà Nội và các chi phí thuế, bảo hiểm liên quan