giải pháp ngăn chặn rò rỉ dữ liệu 
Data leak prevention - DLP

mobile device manager

 • Thiết lập chính sách cấu hình và hồ sơ truy cập đến tài nguyên của doanh nghiệp
 • Quản lý tài sản thiết bị di động và mọi thông tin liên quan trong theo dõi thiết bị.
 • Quản lý phân phối, cập nhật ứng dụng trên Mobile và tạo báo cáo
 • Thực hiện khóa hoặc xóa dữ liệu từ xa. 

browser security plus

 • Thiết lập cấu hình và triển khai các chính sách được chuẩn hoá toàn doanh nghiệp nhằm ngăn chặn các mối đe dọa và vi phạm dữ liệu 
 • Quản lý và kiểm soát các phần mở rộng và plugin của trình duyệt 
 • Cô lập các trang web được phê duyệt và không được phê duyệt của CNTT để ngăn chặn việc cố tình vi phạm dữ liệu 
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn được xác định trước như STIG và CIS

mobile device manager plus msp

 • Chia khách hàng thành các Account.
 • Hỗ trợ đa nền tảng: iOS, Android, Windows, MacOS, tvOS và Chrome OS
 • Điều khiển thiết bị từ xa (theo Agentless)
 • Truy cập và phân phối tài nguyên doanh nghiệp một cách an toàn
 • Quản lý BYOD hiệu quả
 • Tự động cài đặt, cập nhật và gỡ cài đặt ứng dụng trên Mobile
 • Quản lý tài sản thiết bị di động và theo dõi thông tin liên quan
 • Thực hiện khóa và xóa dữ liệu từ xa

device control plus

 • Kiểm soát, chặn và giám sát hành động của tất cả USB cùng thiết bị ngoại vi
 • Tạo và triển khai các chính sách nhằm ngăn ngừa mất và đánh cắp dữ liệu thông qua các thiết bị di động
 • Đặt hạn chế truyền tệp để ngăn di chuyển dữ liệu trái phép đến/hoặc từ máy tính
 • Thực hiện kiểm soát truy cập dựa trên vai trò để ngăn chặn truy cập trái phép dữ liệu
 • Cấp quyền truy cập tạm thời cho các thiết bị di động để ngăn chặn các đặc quyền truy cập quá mức
 • Tạo danh sách thiết bị đáng tin cậy và chỉ cho phép những thiết bị đó truy cập vào máy tính
 • Phát hiện và khắc phục hoạt động nội bộ với bảng điều khiển trực quan

APPLICATION CONTROL PLUS

 • Phát hiện và lọc tất cả các ứng dụng đang chạy.
 • Đơn giản hóa việc tạo và quản lý danh sách điều khiển ứng dụng thông qua các quy tắc được thiết lập từ trước.
 • Xây dựng danh sách trắng ứng dụng và thực thi cách tiếp cận tập trung vào niềm tin.
 • Ngăn chặn phần mềm độc hại, lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa liên tục nâng cao qua liệt kê danh sách đen các ứng dụng và thực thi độc hại.
 • Phục vụ các điều kiện tiên quyết duy nhất trong mạng bằng cách sử dụng các chế độ linh hoạt khác nhau có sẵn.
 • Dễ dàng quản lý và giải quyết các ứng dụng greylisated.
 • Kiểm soát truy cập đặc quyền dành riêng cho ứng dụng và giảm cơ hội tấn công tận dụng thông tin đăng nhập đặc quyền.

DATA SECURITY PLUS

 • Công cụ phân tích và kiểm tra dữ liệu lưu trữ máy chủ Windows theo thời gian thực, trên nền web - đáp ứng việc bảo mật dữ liệu, quản lý thông tin và yêu cầu tuân thủ.
 • Theo dõi và phân tích quyền truy cập vào các tệp và thư mục bằng cách truy sâu vào các bất thường, ghi lại các mẫu truy cập và kiểm tra các quyền chia sẻ và NTFS.
 • Tối ưu hóa không gian lưu trữ bằng cách cách ly các tệp cũ, cũ và không hoạt động, cung cấp hiểu biết sâu sắc về việc sử dụng dung lượng ổ đĩa, xem các thuộc tính tệp và thư mục.
 • Chủ động phản hồi các vi phạm an ninh qua thông báo email ngay lập tức. Phát hiện và truy cập ransomware với cảnh báo truy cập hàng loạt và tự động hóa các phản ứng.
 • Tuân thủ SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, GDPR và các đạo luật thông tin khác.