advanced analytics

Phân tích CNTT nâng cao với Analytics Plus Zoho Analytics

Analytics plus

  • Dựa trên web, ITIL-sẵn sàng, phần mềm bàn trợ giúp giúp đỡ IT việc quản lý tích hợp tài sản cho MSPs
  • Vận đơn cho mỗi khách hàng một cách hiệu quả và chính xác
  • Tạo ra từng tài khoản riêng biệt

zoho analytics

  • Nhập từ nhiều nguồn dữ liệu bao gồm cơ sở dữ liệu, API web, bảng tính và hơn thế nữa
  • Xây dựng báo cáo dễ dàng, sử dụng giao diện kéo và thả. - Không cần truy vấn cơ sở dữ liệu
  • Sử dụng nhiều thành phần báo cáo (bảng xoay vòng, số liệu KPI và tiện ích con) để phân tích trực quan dữ liệu của bạn
  • Thực hiện trộn dữ liệu và hợp nhất các tập dữ liệu khác nhau, sử dụng các trường chung
  • E-mail, xuất và in báo cáo để truy cập ngoại tuyến