i3 JSC
 • ManageEngine - i3 JSC: Góc Trải nghiệm Công nghệ

      

  Giải pháp Quản trị Dịch vụ Doanh nghiệp (Enterprise Services Management - ESM) 
              

  Giải pháp Quản trị Dịch vụ Doanh nghiệp (Enterprise Services Management - ESM) 

  Tài liệu đào tạo [Tiếng Anh]

  ServiceDesk Plus ESM đáp ứng yêu cầu mở rộng cung cấp Danh mục Dịch vụ thiết yếu đến người dùng, đảm bảo trải nghiệm dịch vụ liền mạch, nhất quán trong tất cả các bộ phận từ phòng CNTT đến Quản trị Nhân sự, Cơ sở Hạ tầng, Pháp lý, Du lịch... giúp doanh nghiệp:

  • Nắm bắt xu thế Chuyển đổi Số đang Cách mạng hóa Trải nghiệm Khách hàng.
  • Khắc phục tình trạng của bộ phận xử lý yêu cầu hàng ngày thông qua họp giao ban, email, tin nhắn, duy trì trên bảng tính Excel hoặc thông qua các ứng dụng riêng rẽ.
  • Chuẩn hoá và thiết lập hiệu quả quy trình cung cấp Danh mục Dịch vụ tiêu chuẩn.
  Tài liệu Webinar
  Video Webinar

  Hãy đăng ký cùng Chuyên gia của chúng tôi để Trải nghiệm ServiceDesk Plus ESM.

  Để có được lời khuyên tốt nhất, vui lòng mô tả về lĩnh vực kinh doanh, những công cụ bạn sử dụng hiện tại, và những gì bạn đang tìm kiếm để giải quyết các vấn đề. Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch phù hợp cho một buổi trao đổi online 60 phút, bạn sẽ được tư vấn xem liệu Giải pháp Quản trị Dịch vụ Doanh nghiệp (ESM) có phù hợp với yêu cầu hiện tại của doanh nghiệp hay không. ​

Tổng quan về ESM
Tổng quan về ESM
Trải nghiệm ngay Best practice Video 50' về Triển khai hiệu quả ManageEngine ServiceDesk Plus ESM với 4 tình huống điển hình: 
 • Chuẩn hóa quản trị sự cố để mỗi yêu cầu dịch vụ là một quá trình thúc đẩy trải nghiệm người dùng.
 • Chuyển đổi quy trình quản lý sự cố lớn (MIM) trong doanh nghiệp lên tầm cao mới.
 • Cách tiếp cận có cấu trúc nhằm triển khai hiệu quả sự Thay đổi lớn.
 • Bắt đầu việc Quản trị Tài sản CNTT (ITAM) vững chắc và phát triển ITAM trong Doanh nghiệp.
Lợi ích Trải nghiệm ESM
Lợi ích Trải nghiệm Giải pháp ESM

ServiceDesk Plus phiên bản ESM là công cụ trợ giúp đắc lực đến Giám đốc Công nghệ (CTO) trong quá trình thống nhất bộ phận Quản trị Dịch vụ (vốn sử dụng các công cụ khác nhau trong tổ chức của họ), nhằm mang lại trải nghiệm hoàn hảo đến người dùng cuối.

 • Đào tạo các bộ phận về Nền tảng Quản trị Dịch vụ tập trung.
 • Triển khai bộ phận cung cấp dịch vụ duy nhất đến tất cả các phòng ban.
 • Cung cấp quyền tự chủ thiết lập dữ liệu, nhân sự, quy trình riêng đến từng trưởng bộ phận.
 • Người sử dụng truy cập tất cả dịch vụ trong doanh nghiệp từ cổng thông tin (Kiosk) duy nhất.
 • Mở rộng mô hình triển khai thành công, hiệu quả nhất được kiểm chứng về Quản trị Dịch vụ Doanh nghiệp tới các bộ phận khác.

Chúng tôi sẽ chỉ tìm hiểu về công việc kinh doanh và giải thích cách ManageEngine có thể phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp. Hãy hình dung về đội ngũ trợ giúp của chúng tôi như những nhân viên tư vấn của riêng bạn.​​

Tải về Tài liệu Hội thảo ManageEngine 2019
Hội thảo
ManageEngine
Việt Nam 2019

Giới thiệu tổng quan về ManageEngine [Tiếng Anh]  [Tiếng Việt] [Brochure]

i3 JSC-Hành trình Trải nghiệm hơn 14 năm Đối tác Uỷ quyền ManageEngine tại Việt Nam [Tiếng Việt] [ESM Flyer]

Quản trị dịch vụ CNTT (IT Services Management - ITSM): 6 yếu tố giúp chuyển đổi mạnh mẽ khả năng cung cấp dịch vụ  CNTT trong doanh nghiệp [Tiếng Anh] [Tiếng Việt] 

Đơn giản hoá hoạt động Vận hành hệ thống Mạng và Quản trị ứng dụng [Tiếng Anh] [Tiếng Việt

Quản trị Active Directory từ Góc độ Bảo mật [Tiếng Anh] [Tiếng Việt

Bảo mật Hệ thống (IT Security): Chuyển tiếp sang mô hình Hợp nhất Quản trị và Bảo mật thiết bị đầu cuối 

[Tiếng Anh] [Tiếng Việt] [Case Study]

Bảo mật Hệ thống (IT Security): Bảo vệ  an toàn hệ hống CNTT Doanh nghiệp [Tiếng Anh] [Tiếng Việt

Tài liệu Hội thảo ManageEngine 2019 [Tiếng Anh] [Tiếng Việt]

Hình ảnh từ Hội thảo