adselfservice plus

ADSelfService Plus hỗ trợ bộ phận helpdesk công nghệ thông tin hạn chế các phiếu yêu cầu đặt lại mật khẩu và giảm sự mệt mỏi của người dùng cuối do quá nhiều mật khẩu và thời gian ngưng trệ máy tính.

Tìm hiểu thêm

adselfservice plus

ADSelfService Plus hỗ trợ bộ phận helpdesk công nghệ thông tin hạn chế các phiếu yêu cầu đặt lại mật khẩu và giảm sự mệt mỏi của người dùng cuối do quá nhiều mật khẩu và thời gian ngưng trệ máy tính. Giải pháp này cung cấp quản trị mật khẩu tự phục vụ Active Directory, tính năng nhắc nhở hết hạn mật khẩu, đồng bộ mật khẩu nhiều nền tảng, xác thực một lần dành cho các ứng dụng doanh nghiệp và một công cụ cập nhật thư mục tự phục vụ. Sản phẩm cũng có ứng dụng di động để tạo điều kiện tự phục vụ cho người dùng cuối mọi lúc mọi nơi.

Download
Help

tính năng

password management

Agent đăng nhập tự phục vụ mật khẩu
Password Policy Enforcer : Tính năng này đảm bảo mức bảo mật mạng cao. Có thể thực hiện các chính sách mật khẩu mạnh mà không gây khó chịu người dùng cuối. Bạn không thể chỉ xây dựng các chính sách mật khẩu domain với tính năng này, mà thậm chí cần chú trọng vào cấp độ đơn vị tổ chức (OU) với một chính sách mật khẩu tinh tế. Hơn nữa, tính năng này cho phép bạn tạo chính sách mật khẩu tùy biến! 

ACTIVE DIRECTORY 
SELF-SERVICE

ONE IDENTIFY

Demo

dùng thử miễn phí

Contact Us