data security plus

Data Security Plus là một công cụ cho phép theo dõi thời gian, báo cáo và cảnh báo của tất cả các thay đổi trên tập tin và thư mục trên máy chủ tập tin Windows của bạn.

Tìm hiểu thêm

data security plus là gì? 

Data Security Plus là một công cụ cho phép theo dõi thời gian, báo cáo và cảnh báo của tất cả các thay đổi trên tập tin và thư mục trên máy chủ tập tin Windows của bạn. Ngoài ra, nó cung cấp một phân tích chi tiết của tập tin lưu trữ và cố gắng truy cập. Nó giúp cải thiện bảo mật dữ liệu và quản lý thông tin trong môi trường máy chủ tập tin Windows của bạn, vì vậy bạn có thể đáp ứng yêu cầu tuân thủ một cách nhưng đơn giản và chi phí-hiệu quả toàn diện.

Download

tính năng

data security plus

Demo
Help

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Contact Us