Firewall Analyzer

Phần mềm quản lý cấu hình và phân tích nhật ký thiết bị bảo mật mạng giúp quản trị viên mạng hiểu được băng thông đang được sử dụng như thế nào trong mạng của họ

Tìm hiểu thêm

Firewall Analyzer là gì ?

Firewall Analyzer là phần mềm quản trị bảo mật mạng. Sản phẩm phân tích các chính sách, cấu hình và các bản ghi log của thiết bị firewall. Với tính năng phân tích chính sách và cấu hình firewall, bạn có thể điều chỉnh hiệu suất thiết bị firewall để tăng cường bảo mật mạng. Với tính năng phân tích log thiết bị bảo mật, sản phẩm tạo các báo cáo về bảo mật và các báo cáo này sẽ gúp bạn hạn chế tối đa mối đe dọa bảo mật bên ngoài.Ngoài ra, sản phẩm cũng tạo các báo cáo lưu lượng giúp giám sát bất thường mạng và theo dõi ngưỡng.

Download
Help

Tính năng

Demo

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Contact Us