EventLog Analyzers

EventLog Analyzer là giải pháp quản trị bản ghi log toàn diện

Tìm hiểu thêm

EventLog Analyzers là gì?

EventLog Analyzer là giải pháp quản trị bản ghi log toàn diện cho phép tự động hóa quản trị log, thu thập, phân tích, tìm kiếm, lưu trữ và tương quan sự kiện và giám sát tính toàn vẹn tệp tin, giúp đáp ứng nhu cầu kiểm toán và tuân thủ đầy đủ của doanh nghiệp.

Download
Help

Tính Năng

EventLog Analyzers

Demo

Dùng thử miễn phí

Contact Us