gIẢI PHÁP 
ACTIVE DIRECTORY

Quản lý, kiểm duyệt và báo cáo toàn diện hệ thống Active Directory.ad manager plus

 • Dựa trên web, công cụ quản lý Active Directory với các tùy chọn quản lý ứng dụng trên các thiết bị di động của Iphone và Android.
 • Quản lý Active Directory và Exchange trong cùng một giao diện
 • Khởi tạo người dùng trong 1 bước với Exchange, LCS/OCS, và Lync.
 • Khởi tạo người dùng số lượng lớn dựa trên Template và CSV-based
 • Hơn 150 báo cáo có sẵn bao gồm : bảo mật, tuân thủ (SOX/HIPAA), và báo cáo danh sách phân phối.
 • Bàn giúp đỡ sơ bộ dựa trên Role- and OU-based
 • Tự động quản lý vòng đời người dùng, dọn dẹp AD, và các nhiệm vụ quan trọng khác

ad selfservice plus

 • Giải pháp dựa trên web, tự phục vụ, mật khẩu với ứng dụng quản lý mật khẩu trên Android và iphone khi di chuyển
 • Cho phép người dùng thiết lập lại hoặc thay đổi mật khẩu của họ và mở khóa tái khoản của họ mà không cần có sự can thiệp của IT
 • Tự động nhắc người dùng khi mật khẩu sắp hệt hạn qua email hoặc tin nhắn SMS
 • Cho phép người dùng cập nhật chi tiết hồ sơ như thông tin liên hệ trong Active Directory
 • Tự động đồng bộ hóa mật khẩu với Google Apps, Office 365, Salesforce, IBM AS400, và nhiều hơn nữa

ad audit plus

 • Kiểm tra tập tin máy chủ Windows , cụm chuyển đổi dự phòng, NetApp thay đổi tài liệu sang tập tin và thư mục, kiểm tra truy cập và nhiều hơn nữa
 • Giám sát người dùng đăng nhập và đăng xuất, trong đó có sự kiện đăng nhập thành công và thất bại trên mạng máy trạm
 • Theo dõi các máy chủ Windows, FIM, máy in, và thay đối USB với những sự kiện tóm tắt, theo dõi sự kiện về ứng dụng, chính sách và hệ thống
 • Có sẵn hơn 150 báo cáo để kiêm tra với các thông báo email ngay lập tức để đảm bảo bảo mật và tuân thủ các yêu cầu của IT

EXCHANGE REPORTER PLUS

 • Dựa trên web, kiểm tra sự thay đổi và báo cáo các giải pháp cho môi trường MS Exchange
 • Giám sát cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp bằng ActiveSync và kho lưu trữ thiết bị thông minh
 • Các báo cáo về việc sử dụng Outlook Web Access, lưu lượng truy cập hộp thư và sự gia tăng trong hộp thư.
 • Hỗ trợ các báo cáo tùy chỉnh để lọc dữ liệu, lập lịch tự động và các báo cáo da dạng
 • Cung cấp tính năng kiểm tra để cho phép điều tra sự đăng nhập trái phép vào hộp thư và những thay đổi qua trọng khác

RECOVERY MANAGER PLUS

 • Active Directory tự động sao lưu gia tăng của các đối tượng
 • Phục hồi các thuộc tính từ đơn giản đến phức tạp
 • Theo dõi thay đổi để hoàn tác thay đổi
 • Quản lý chi tiết sự thay đổi thuộc tính trong mối phiên bản
 • Cung cấp dự phòng để Active Directory quay lại trạng thái trước đó

DATA SECURITY PLUS

 • Công cụ phân tích lưu trữ và kiểm tra lưu trữ máy chủ Windows thời gian thực dựa trên web giúp đáp ứng bảo mật dữ liệu, quản lý thông tin và nhu cầu tuân thủ.
 • Theo dõi và phân tích quyền truy cập vào các tệp và thư mục bằng cách truy sâu vào các bất thường, ghi lại các mẫu truy cập và kiểm tra các quyền chia sẻ và NTFS.
 • Tối ưu hóa không gian lưu trữ bằng cách cách ly các tệp cũ, cũ và không kinh doanh, hiểu biết sâu sắc về việc sử dụng dung lượng ổ đĩa và xem các thuộc tính tệp và thư mục.
 • Chủ động trả lời các vi phạm an ninh bằng thông báo email ngay lập tức. Phát hiện và truy cập ransomware với cảnh báo truy cập hàng loạt và tự động hóa phản ứng.
 • Tuân thủ SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, GDPR và các nhiệm vụ quy định khác.