AD AUDIT PLUS

ADAudit Plus là giải pháp bảo mật và tuân thủ công nghệ thông tin.

Tìm hiểu thêm

adaudit plus là gì?

ADAudit Plus là giải pháp bảo mật và tuân thủ công nghệ thông tin. Với hơn 200 báo cáo cụ thể theo sự kiện và các cảnh báo thời gian thực, sản phẩm cung cấp khả năng nhận biết chuyên sâu về các thay đổi ảnh hưởng tới cả nội dung và cấu hình của Active Directory, Azure AD và các máy chủ Windows. Ngoài ra sản phẩm cũng cung cấp thông tin truy cập toàn diện dành cho các máy trạm workstation và file server (bao gồm NetApp và EMC).

Download
Help

tính năng

kiểm duyệt window ad thời gian thực

kiểm duyệt ĐĂNG NHẬP/ ĐĂNG XUẤT

kiểm duyệt FILE SERVER

kiểm duyệt window SERVER

Demo

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Contact Us