cloud security plus

Điện toán đám mây đã mở ra những con đường mới cho các phương thức mà các doanh nghiệp hoạt động.

cloud security plus là gì?

Điện toán đám mây đã mở ra những con đường mới cho các phương thức mà các doanh nghiệp hoạt động. Việc triển khai dễ dàng, khả năng mở rộng dễ thích ứng và chi phí kinh tế của nền tảng đám mây khiến nhiều tổ chức áp dụng công nghệ này. Tuy nhiên, việc đáp ứng các nhu cầu tuân thủ và những lo ngại về an ninh ngày càng tăng về mất dữ liệu và truy cập trái phép cản trở việc khai thác tiềm năng đầy đủ của nền tảng này.


Cloud Security Plus chống lại những lo ngại về bảo mật này và bảo vệ nền tảng đám mây của bạn. Phần mềm cung cấp khả năng hiển thị toàn diện cho cả cơ sở hạ tầng đám mây AWS và Azure của bạn. Báo cáo toàn diện, cơ chế tìm kiếm dễ dàng và hồ sơ cảnh báo có thể tùy chỉnh cho phép bạn theo dõi, phân tích và phản ứng với các sự kiện xảy ra trong môi trường đám mây của mình. Do đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trơn tru của doanh nghiệp của bạn trong môi trường đám mây an toàn và được bảo vệ.


Download

Tính năng

cloud security plus

Demo
Help

dùng thử miễn phí

Contact Us