Browser 

Security Plus

Browser Security Plus là giải pháp doanh nghiệp giúp các quản trị viên công nghệ thông tin quản lý và bảo vệ trình duyệt trong mạng.  

browser security plus là gì?

Browser Security Plus là giải pháp doanh nghiệp giúp các quản trị viên công nghệ thông tin quản lý và bảo vệ trình duyệt trong mạng. Sản phẩm này cho phép thực thi các chính sách bảo mật, kiểm soát các tiện ích mở rộng và các trình cắm, công cụ thử nghiệm sandbox và khóa các trình duyệt doanh nghiệp và đồng thời đảm bảo tuân thủ các cấu hình trình duyệt đã thiết lập nhằm bảo vệ mạng khỏi các mối đe dọa thông qua trình duyệt. 

Download
Help

Tính năng

BROWSER SECURITY PLUS

Demo

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

CONTACT