device control plus

ManageEngine Device Control Plus là một giải pháp ngăn chặn rò rỉ dữ liệu

device control plus là gì?

ManageEngine Device Control Plus là một giải pháp ngăn chặn rò rỉ dữ liệu toàn diện cho phép bạn kiểm soát, chặn và giám sát USB và các thiết bị ngoại vị không có quyền truy cập trái phép vào dữ liệu nhạy cảm của bạn. 
Download

tính năng

DEVICE CONTROL PLUS

Demo
Help

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Contact Us