Blog categorized as ServiceDesk Plus

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG ITSM THÀNH CÔNG

21.02.20 10:40 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG ITSM THÀNH CÔNG

Hãy tưởng tượng bạn trong một nhóm dịch vụ cntt phải đối mặt với một trong những tình huống sau:

  1. Một sự cố lớn ảnh hưởng đến tính khả dụng của dịch vụ của bạn và làm sập một nửa các trang web và dịch vụ trên thế giới, bao gồm một số thuộc sở hữu của khách hàng của bạn.
  2. Bạn là một phần của một công ty ...

ServiceDesk Plus giới thiệu Quản lý phát hành CNTT

22.10.19 09:46 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
ServiceDesk Plus giới thiệu Quản lý phát hành CNTT

Chúng tôi tự hào công bố tính năng mới nhất trong ServiceDesk Plus Cloud: Quản lý phát hành CNTT. Khả năng mới này giúp bạn xây dựng, kiểm tra và cung cấp các bản phát hành phần mềm CNTT với rủi ro tối thiểu và tính minh bạch cao hơn.

Khi các tổ chức phát triển, họ thường cần nâng cấp thường xuyên cơ...

Quản trị dịch vụ doanh nghiệp (ESM) trong ServiceDesk Plus

27.09.19 11:12 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Quản trị dịch vụ doanh nghiệp (ESM) trong ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus 11 đi kèm với khả năng hỗ trợ dịch vụ doanh nghiệp nhanh chóng cho phép doanh nghiệp quản lý cung cấp dịch vụ trên nhiều mảng kinh doanh khác nhau trong một nền tảng duy nhất.