Blog categorized as Application Manager

Tính năng mới trong Applications Manager: Giám sát hiệu suất SAP MaxDB

21.05.18 10:41 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Tính năng mới trong Applications Manager: Giám sát hiệu suất SAP MaxDB

SAP MaxDB là một công nghệ mạnh mẽ và đáng tin cậy và là một thành phần quan trọng của các công nghệ my SAP khác nhau bao gồm APO (bộ nhớ cache trực tiếp) và KM. Vì các cơ sở dữ liệu như MaxDB lưu trữ một lượng lớn dữ liệu, việc giám sát chuyên sâu là rất quan trọng cho hoạt động tối ưu của các hệ t...