APPLICATION CONTROL PLUS

Application Control Plus tự động tạo và duy trì danh sách trắng ứng dụng và danh sách đen dựa trên các quy tắc kiểm soát đã chỉ định.

application control plus là gì?

Application Control Plus tự động tạo và duy trì danh sách trắng ứng dụng và danh sách đen dựa trên các quy tắc kiểm soát đã chỉ định. Với Quản lý đặc quyền Endpoint tinh vi tích hợp, Application Control Plus là một giải pháp toàn diện được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu kiểm soát ứng dụng của mọi doanh nghiệp đang phát triển.
Download

tính năng

application control plus

Demo
Help

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Contact Us