Blog categorized as OpManager

The Building Company: "Xây dựng" tương lai với OpManager

03.02.20 10:41 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)


Cách thức Building Company sử dụng OpManager để chủ động giám sát và loại bỏ sự cố mất mạng.


Giới thiệu về Building Company


Building Company nguồn, phân phối, bán sỉ và bán lẻ vật liệu xây dựng. Các thương hiệu của nó phục vụ toàn bộ ngành công nghiệp xây dựng bao gồm thị trường dân cư, thương mại và...

Tích hợp OpManager với AlarmsOne và quản lý các cảnh báo của bạn như một chuyên gia

24.09.18 02:07 PM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Tích hợp OpManager với AlarmsOne và quản lý các cảnh báo của bạn như một chuyên gia


OpManager giúp các doanh nghiệp giám sát mạng, các thiết bị, máy chủ, tường lửa và các thiết bị khác. Trong khi tất cả yếu tố này giúp hệ thống của bạn hoạt động và chạy mọi lúc, việc quản lý hiệu quả các cảnh báo là một thử thách khác hoàn toàn. Nếu bạn đang sử dụng một số công cụ quản trị công ngh...