Blog categorized as Remote Access Plus

ManageEngine giới thiệu Bộ Ứng dụng Truy cập trực tuyến - an toàn và miễn phí đến Bộ phận CNTT Doanh nghiệp

24.03.20 03:29 PM By HAU, Luu Van - Comment(s)
ManageEngine giới thiệu Bộ Ứng dụng Truy cập trực tuyến - an toàn và miễn phí đến Bộ phận CNTT Doanh nghiệp

Trong bối cảnh mọi doanh nghiệp phải đối diện với việc phong tỏa hoàn toàn các văn phòng trong đại dịch #COVID-19, sự gián đoạn dịch vụ là không thể tránh khỏi, và các Kế hoạch Kinh doanh Liên tục được đưa vào hoạt động. Bất chấp thách thức trên, Doanh nghiệp khắp toàn cần nhanh chóng hành động nhằm...

Remote Access Plus sẽ hỗ trợ kỹ thuật viên khắc phục các sự cố doanh nghiệp của bạn với

30.08.19 10:04 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Remote Access Plus sẽ hỗ trợ kỹ thuật viên khắc phục các sự cố doanh nghiệp của bạn với

Bạn đang dùng nhiều công cụ để hỗ trợ người dùng khỏi sự cố CNTT? Với số lượng điểm cuối trong nhiều tổ chức đang tăng lên mỗi ngày, các quản trị viên hệ thống và kỹ thuật viên trợ giúp liên tục chịu áp lực phải làm nhiều hơn với ít hơn. Mặc dù các quy trình thủ công dẫn đến không hiệu quả, sử dụng...

Khắc phục sự cố và đáp ứng tất cả nhu cầu doanh nghiệp với phần mềm Remote Access Plus.

22.10.18 11:27 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Khắc phục sự cố và đáp ứng tất cả nhu cầu doanh nghiệp với phần mềm Remote Access Plus.

Bạn đang phân vân giữa hàng loạt các công cụ để cứu người dùng khỏi các sự cố công nghệ thông tin? Với sô lượng các thiết bị điểm cuối trong nhiều tổ chức tăng dần mỗi ngày, các quản trị viên hệ thống và kỹ thuật viên bộ phận hỗ trợ liên tục gặp áp lực phải giải quyết được nhiều vấn đề hơn với ít ch...