Blog categorized as AD Manager Plus

Thông báo cho người dùng về mật khẩu ngẫu nhiên của họ qua SMS

25.10.19 10:06 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Thông báo cho người dùng về mật khẩu ngẫu nhiên của họ qua SMS

Trong một blog trước đây, chúng tôi đã thấy tại sao việc tạo mật khẩu ngẫu nhiên là chìa khóa để bảo mật tài khoản người dùng mới cho môi trường Active Directory của bạn. Nhưng mật khẩu ngẫu nhiên cho tài khoản người dùng mới cũng cần được truyền an toàn đến người dùng cuối. Trong blog này, bạn sẽ h...

Bảo mật tài khoản người dùng mới được tạo bằng mật khẩu ngẫu nhiên

08.10.19 09:53 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Bảo mật tài khoản người dùng mới được tạo bằng mật khẩu ngẫu nhiên

Cho dù tạo người dùng mới trong Active Directory (AD) hay đặt lại mật khẩu, đôi khi quản trị viên cần gán cho người dùng mật khẩu được tạo ngẫu nhiên. Khi mật khẩu ngẫu nhiên được sử dụng, các quản trị viên thường sử dụng cùng một mật khẩu cho các tài khoản người dùng mới được tạo và đặt lại mật kh...

[Free Webinar] Những điều mới trong ADManager Plus

09.07.19 10:47 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
[Free Webinar] Những điều mới trong ADManager Plus

Tham gia hội thảo trên web của chúng tôi và tìm hiểu từ chuyên gia của chúng tôi về các tính năng báo cáo và quản lý AD mới nhất của ADManager Plus để quản trị AD hiệu quả.


Khi tham dự hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ học cách:

• Giải quyết những thay đổi ngẫu nhiên trong AD
• Tự động hóa các hoạt động ...

Đơn giản hóa việc quản lý và chia sẻ báo cáo và quyền NTFS

05.06.19 09:41 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Đơn giản hóa việc quản lý và chia sẻ báo cáo  và quyền NTFS

File Server là một thành phần thiết yếu của mọi tổ chức cơ sở hạ tầng CNTT. Bất kỳ thay đổi cấp phép ngoài ý muốn trên các máy chủ tệp quan trọng trong kinh doanh đều có thể làm tổn hại dữ liệu, gây ra các khoản phạt không tuân thủ và gián đoạn kinh doanh.

Bước đầu tiên trong việc ngăn chặn lạm dụng ...

Tự động xóa bỏ Disable User từ Group

18.03.18 10:28 PM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Tự động xóa bỏ Disable User từ Group

Admin thường quá bận rộn khi quan tâm tới những việc xảy ra trong Active Directory, kể cả việc xóa tài khoản người dùng. Tuy nhiên, những điều tưởng như đơn giản lại là những vấn đề an ninh, rủi ro lớn. Ví dụ: giả sử tài khoản người dùng bị vô hiệu hóa nhưng thành viên nhóm của họ vẫn còn. Điều đó đ...

Ngăn chặn tấn công mật khẩu hoạt động sử dụng các báo cáo tùy biến của ADManager Plus

07.03.18 09:14 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Ngăn chặn tấn công mật khẩu hoạt động sử dụng các báo cáo tùy biến của ADManager Plus

Trong blog này, chúng ta sẽ thảo luận về cách xác thực trước Kerberos giúp hạn chế các cuộc tấn công mật khẩu. Chúng ta cũng thảo luận thêm các công cụ vốn có đã thất bại trong việc cung cấp danh sách tài khoản người dùng đã vô hiệu hóa xác thực Kerberos như thế nào, và cách phát hiện và kích hoạt x...