Blog categorized as Patch Manager Plus

Patch Manager Plus - Cập nhật bản Patch mới cho máy

05.03.18 10:04 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Patch Manager Plus - Cập nhật bản Patch mới cho máy

Với tổng cộng 159.700 cuộc tấn công mạng, năm 2017 là năm quan trọng trong an ninh không gian mạng - và tiến tới năm 2018 sẽ còn lớn hơn nữa.


Các mối đe dọa trên mạng lan tràn bởi ransomware, dữ liệu bị lấy và các cuộc tấn công IoT sẽ đe dọa thế giới CNTT vào năm 2018. Với một mối đe dọa đang diễn ra...