Blog categorized as Key Manager Plus

Chuyển HTTP sang HTTPS: Ưu tiên hàng đầu trong năm 2018

30.03.18 11:32 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Chuyển HTTP sang HTTPS: Ưu tiên hàng đầu trong năm 2018

Khởi đầu Tháng 7 năm 2018 với bản phát hành phiên bản 68 của trình duyệt Chrome, Google Chrome sẽ bắt đầu đánh dấu tất cả các trang HTTP với huy hiệu “Not secure”, ngay cả với những trang web không đối mặt với dữ liệu khách hàng nhạy cảm. Google khuyến khích các trang web chuyển từ ...