Blog categorized as Firewall Analyzer

Free Firewall analyzer training

25.06.18 03:00 PM By HAU, Luu Van - Comment(s)

Chủ động phát hiện và ngăn chặn cuộc tấn công bảo mật bằng việc phân tích kỹ lưỡng về hoạt động internet của người dùng và cơ chế cảnh báo thời gian thực được tạo ra bởi log tường lửa của bạn.


Hãy đăng ký qua link để tham gia khóa học Firewall analyzer miễn phí này (Giá thông thường là 479$...