Blog categorized as Browser Security Plus

Quản lý Edge mới với Browser Security Plus

21.02.20 10:07 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
Quản lý Edge mới với Browser Security Plus

Cách đây không lâu, Microsoft đã công bố sự ra mắt sắp tới của phiên bản trình duyệt Edge hoàn toàn mới được xây dựng trên Chromium. Ngày ra mắt cho trình duyệt Edge dựa trên Chromium mới, ngày 15 tháng 1 năm 2020, gần như ở đây và chúng tôi trong nhóm Browser Security Plusđã sẵn sàng cung cấp hỗ t...