Blog categorized as Backup Resrote

ManageEngine giới thiệu giải pháp về backup và restore dữ liệu file server Windows.

19.03.18 10:44 AM By HAU, Luu Van - Comment(s)
ManageEngine giới thiệu giải pháp về backup và restore dữ liệu file server Windows.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo phiên bản mới nhất của phần mềm RecoveryManager Plus. Việc backup máy chủ tập tin Windows trong phiên bản mới này, cho phép các quản trị viên bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp khỏi mọi cuộc tấn công trái phép hoặc gặp các thảm họa về sự cố máy móc.