Site24x7

Phần mềm giám sát toàn diện hệ thống hạ tầng mạng: Website, Network, Application, Server và User

Tìm hiểu thêm

site24x7 là gì ?

Site24x7 là công cụ giám sát trọn gói, không chỉ tìm kiếm những trang web bị down mà còn theo dõi trang web, máy chủ và mạng để tìm vấn đề. Bạn cũng sẽ nhận được giám sát người dùng thực, giám sát ứng dụng cho team DevOps và giám sát giao dịch tổng hợp

Sign Up
Help

tính năng

Hiệu suất trang web từ một góc độ toàn cầu 

Giám sát trang web

Thu được thông tin chuyên sâu về thời gian hoạt động và hiệu suất các ứng dụng Web và các dịch vụ Internet từ hơn 90 địa điểm toàn cầu và từ trong mạng riêng tư. Đảm bảo các đội ngũ DevOps và SysAdmin có được khả năng quan sát chi tiết vào các số liệu hiệu suất trang web quan trọng qua các bảng điều khiển và các cảnh báo hiệu quả, cho phép họ đưa ra các quyết định ngay lập tức.

Giám sát hiệu suất trang web

 • Tốc độ từng trang web (Trình duyệt)
 • Giám sát máy chủ DNS
 • Giám sát từ hơn 90 địa điểm toàn cầu
 • Giám sát tính sẵn sàng trang web (HTTP / HTTPS)
 • Giám sát vị trí trang web
 • Giám sát truyền tải FTP
 • Giám sát REST API
 • Giám sát chứng chỉ SSL/TLS

Giám sát giao dịch trang web (Trình duyệt)

 • Giám sát người dùng thực tế (Web)
 • Giám sát trải nghiệm người dùng cuối
 • Giám sát mạng nội bộ
 • Giám sát vận chuyển mail
 • REST APIs
 • Giám sát dịch vụ web SOAP
 • Giám sát Ping Server, Port (giao thức tùy biến), POP Server, IMAP Server và SMTP Server

Nhận biết trải nghiệm người dùng trên trang web, ứng dụng và các ứng dụng di động nguyên bản

Theo thời gian thực, đánh giá trải nghiệm người dùng web, người dùng ứng dụng di động nguyên bản và phân tích các số liệu được phân đoạn theo trình duyệt, nền tảng, địa lý, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và các yếu tố khác để tinh chỉnh hiệu suất. 

Giám sát người dùng thực tế | RUM

Giám sát tình trạng và tính sẵn sàng của toàn bộ ngăn xếp máy chủ

Giám sát máy chủ (server)

Giám sát server Windows, Linux, FreeBSD &   OS X Servers

 • VMware ESX/ESXi Hosts và các máy ảo VM
 • Public và Private Cloud
 • Các dịch vụ web Amazon
 • Giám sát Docker
 • Giám sát tiến trình và dịch vụ
 • Giám sát file, thư mục & tài nguyên
 • Quản lý cam kết mức độ dịch vụ (SLA) và nhóm Monitor Group
 • Tự động hóa công nghệ thông tin
 • Giám sát Windows Event Log
 • Giám sát IIS, SQL & Exchange Server
 • Giám sát Sharepoint, Office 365 & BizTalk Server
 • Giám sát Active Directory
 • Giám sát Failover Cluster
 • Giám sát Hyper-V Server
 • Giám sát Cron
 • Giám sát Linux Syslog
 • Tích hợp MySQL, Nagios, Apache và hơn 50 plugin

Kiểm soát toàn diện cơ sở hạ tầng với giám sát mạng Site24x7

Giám sát toàn diện các thiết bị mạng như router, switch, firewall, Wireless, Load Balancer, WAN Accelerator, Printer, UPS và Storage. Hỗ trợ các đội ngũ quản trị mạng quan sát được chi tiết hiệu suất theo yêu cầu để quản lý các hệ thống mạng phức tạp

 • Giám sát mạng
 • Giám sát Switch
 • Hiệu suất Router
 • Giám sát SNMP
 • Tự động dò tìm mạng
 • Giám sát Firewall

Giám sát mạng

Khắc phục sự cố nhanh chóng của các ứng dụng cho nhà vô địch DevOps

Quản lý hiệu suất mạng

Cho các nhà phát triển một giao diện toàn diện về tất cả thông số giúp họ đảm bảo hiệu suất ứng dụng tối ưu. Hỗ trợ sẵn cho các ứng dụng môi trường Java, .NET, AWS, Azure và môi trường di động iOS, android. Ngoài ra, trong thời gian thực, đánh giá được trải nghiệm ứng dụng của người dùng thực tế bởi trình duyệt, nền tảng, địa lý, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và các yếu tố khác để tinh chỉnh hiệu suất.

 • Giám sát hiệu suất ứng dụng
 • Giao dịch tổng hợp sử dụng trình duyệt thực
 • Giám sát hiệu suất Java
 • Giám sát hiệu suất .NET
 • Giám sát hiệu suất Ruby
 • Giám sát ứng dụng PHP
 • Giám sát chuyên sâu IIS và .NET Runtime 
 • Giám sát ứng dụng Azure
 • Giám sát ứng dụng AWS
 • Giám sát người dùng thực tế RUM
 • Giám sát ứng dụng di động
 • Giám sát trải nghiệm người dùng cuối
 • Lỗi và ảnh chụp snapshot JS
 • Giám sát chuyên sâu JVM

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Contact Us