service desk plus msp

ServiceDesk Plus MSP là phần mềm helpdesk dựa trên web, là bộ phần mềm ITSM toàn diện, được thiết kết đặc biệt dành cho các nhà cung cấp dịch vụ quản lý.

Tìm hiểu thêm

service desk plus msp là gì?

ServiceDesk Plus MSP là phần mềm helpdesk dựa trên web, là bộ phần mềm ITSM toàn diện, được thiết kết đặc biệt dành cho các nhà cung cấp dịch vụ quản lý. Giải pháp ITSM hoàn thiện tất cả trong một này cung cấp các tính năng hỗ trợ helpdesk toàn diện, quản trị tài khoản, quản trị tài sản, điều khiển từ xa, báo cáo nâng cao và các tính năng khác trong một kiến trúc multi-tenant. Sản phẩm trao quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cho nhiều khách hàng với khả năng kiểm soát tập trung.

Download

tính năng

service desk plus msp

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Contact Us