servicedesk plus

Phần mềm helpdesk và quản lý tài sản toàn diện cung cấp dịch vụ CNTT của doanh nghiệp một bảng điều khiển tích hợp thông tin của tài sản và các yêu cầu CNTT tạo bởi người dùng CNTT và người dùng tài nguyên trong tổ chức.

Tìm hiểu thêm

servicedesk plus là gì?

ServiceDesk Plus là một phần mềm helpdesk và quản lý tài sản toàn diện cung cấp dịch vụ CNTT của doanh nghiệp một bảng điều khiển tích hợp thông tin của tài sản và các yêu cầu CNTT tạo bởi người dùng CNTT và người dùng tài nguyên trong tổ chức. Hỗ trợ cả ba mô hình bản cài đặt (On-Premise), bản mô hình đám mây (Cloud), MSP, ServiceDesk Plus có 3 phiên bản và hỗ trợ 37 ngôn ngữ khác nhau.

Download
Help

Tính năng

ESM ready

QUẢN LÝ TÀI SẢN

AUTOMATION

Demo

Dùng thử miễn phí

Contact Us