servicedesk plus

Phần mềm helpdesk đáp ứng khung ITIL với các tính năng tài sản và dự án tích hợp

Tìm hiểu thêm

servicedesk plus là gì?

ServiceDesk Plus là một phần mềm helpdesk đáp ứng khung ITIL với các tính năng tài sản và dự án tích hợp. Với chức năng ITSM nâng cao và dễ sử dụng, ServiceDesk Plus giúp các nhóm hỗ trợ công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng cuối và giảm chi phí cũng như độ phức tạp. Hỗ trợ cả hai mô hình bản cài đặt (On-Premise) và bản mô hình đám mây (On-Demand), ServiceDesk Plus có 3 phiên bản và hỗ trợ 29 ngôn ngữ khác nhau.

Download
Help

Tính năng

itil ready

QUẢN LÝ TÀI SẢN

AUTOMATION

Demo

Dùng thử miễn phí

Contact Us