os deployer

OS Deployer là một giải pháp để tự động hóa tạo OS Imaging và quá trình triển khai.

Tìm hiểu thêm

os deployer là gì?

OS Deployer là một giải pháp để tự động hóa tạo OS Imaging và quá trình triển khai. OS Deployer cho phép tải hình ảnh của hệ thống, tùy biến hình ảnh theo các nhu cầu của tổ chức và triển khai hình ảnh tới các máy tính mục tiêu mới từ một địa điểm tập trung. Sản phẩm cũng cung cấp một tùy chọn để triển khai một hình ảnh hệ điều ảnh chung trên nhiều máy tính không phân biệt phần cứng, nhà cung cấp và mẫu sản phẩm.

Download
Help

Tính năng

os deployer

Demo

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Contact Us