Mobile Device Manager Plus

Mobile Device Manager Plus là một giải pháp quản trị di động doanh nghiệp giúp quản lý cả thiết bị sở hữu bởi cá nhân và của doanh nghiệp với các hệ điều hành iOS, Android và Windows.

Tìm hiểu thêm

 Mobile Device Manager Plus là gì?

Mobile Device Manager Plus là một giải pháp quản trị di động doanh nghiệp giúp quản lý cả thiết bị sở hữu bởi cá nhân và của doanh nghiệp với các hệ điều hành iOS, Android và Windows. Giờ bạn có thể tạo và quản trị kho lưu trữ ứng dụng doanh nghiệp, khắc phục sự cố các thiết bị từ xa, theo dõi địa điểm thiết bị, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và thực thi các chính sách bảo mật doanh nghiệp để bảo vệ thiết bị khi không sử dụng, đang sử dụng và chuyển tiếp.

Download
Help

tính năng

Demo

dùng thử miễn phí

Contact Us