Skip to main content

Quản trị 
dịch vụ itsm

 • Thiết kế, tự động hóa, phân phối và quản trị CNTT và dịch vụ kinh doanh
 • Tập hợp các quy trình, chính sách - giúp lập kế hoạch, quản trị và triển khai dịch vụ trong Toàn Doanh Nghiệp (Enterprise Services Management - ESM)

SERVICEDESK PLUS

 • Khả năng ITSM thực hành tốt nhất
 • tự động hóa thông minh
 • Tùy chỉnh không có mã và ít mã
 • Bàn dịch vụ doanh nghiệp
 • ITAM với CMDB
 • Tích hợp CNTT bản địa
 • Báo cáo hội nhập kinh doanh

SUPPORT CENTER PLUs

 • Hỗ trợ đa kênh
 • Đơn vị kinh doanh cho từng bộ phận
 • Yêu cầu theo dõi và tự động hóa
 • Quản lý hợp đồng và SLA
 • Theo dõi thời gian và thanh toán
 • Quản lý tài khoản và liên hệ
 • Cổng thông tin tự phục vụ

ASSET EXPLORER   

 • Quản lý kiểm kê tài sản CNTT
 • CMDB
 • Quản lý tài sản phần mềm và tuân thủ giấy phép
 • Quản lý đơn đặt hàng và hợp đồng
 • Kiểm soát tài sản từ xa
 • Quản lý vòng đời tài sản

SERVICEDESK PLUS MSP

 • Dựa trên web, phần mềm bàn trợ giúp giúp đỡ IT việc quản lý tích hợp tài sản cho MSPs.
 • Vận đơn cho mỗi khách hàng một cách hiệu quả và chính xác.
 • Tạo ra từng tài khoản riêng biệt.

REMOTE ACCESS PLUS

 • Điều khiển từ xa nâng cao tuân thủ HIPAA để khắc phục mọi sự cố.
 • 12+ công cụ tiện dụng để giải quyết các vấn đề từ xa về tốc độ ánh sáng.
 • Trò ​​chuyện thoại, video và văn bản để liên lạc ngay lập tức với người dùng cuối.
 • Xử lý sự cố hợp tác với hỗ trợ đa màn hình.
 • Xác nhận người dùng và khả năng ghi lại các phiên từ xa.
 • Ghi nhật ký và báo cáo thời gian thực.
 • Tùy chọn năng lượng để tối ưu hóa chi phí sản xuất và tăng năng suất.

ZOHO ASSIST

 • Chia sẻ máy tính từ xa nâng cao
 • Kiểm soát chi tiết, an toàn trên các máy tính từ xa
 • Công cụ chẩn đoán tiện dụng
 • Trò chuyện thoại, video và văn bản để hỗ trợ từ xa
 • Đánh thức trên mạng LAN và tắt máy từ xa