Skip to main content

ASSET EXPLORER

Asset Explorer là phần mềm giám sát tài sản IT dựa trên giao diện web giúp bạn giám sát và quản lý tài sản trong hệ thống mạng của bạn

Tìm hiểu thêm

asset explorer là gì?

Asset Explorer là phần mềm giám sát tài sản IT dựa trên giao diện web giúp bạn giám sát và quản lý tài sản trong hệ thống mạng của bạn. Asset Explorer cung cấp cho bạn một số cách để đảm bảo phát hiện ra tất cả các tài sản trong mạng của bạn. Bạn có thể quản lý phần mềm và phần cứng được tài sản, đảm bảo phần mềm cấp phép tuân thủ và theo dõi đơn đặt hàng & amp; hợp đồng - trong chín bãi! Asset Explorer là rất dễ dàng để cài đặt và làm việc.

Download
Help

tính năng

ASSET EXPLORER

Demo

dùng thử miễn phí

Contact Us