CÁC TÍNH NĂNG MỚI MANAGEENGINE SẼ PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

13.05.21 12:43 PM By CSKH

tuỳ chỉnh nâng cao cho requester portal

Giờ đây, bạn có thể tùy chỉnh "Requester Portal" với các tùy chọn nâng cao như bảng, nút, danh sách, đoạn trích, v.v. trên các mẫu tùy chỉnh hoặc được xác định trước.

Để truy cập các tùy chỉnh này các bạn thao tác như sau: 
Setup >> General Settings >> Requester Portal >> Requester Portal Customization và Click vào ADVANCED để cấu hình
Lưu ý: Các tùy chọn tùy chỉnh có sẵn trước đây sẽ được xác định là Tùy chỉnh cơ bản và để truy cập vào nó các bạn thao tác như sau: 
Setup >> General Settings >> Requester Portal >> Requester Portal Customization Click vào BASIC để cấu hình

Problem Module được bổ sung dưới dạng Add-on

Problem Module có sẵn dưới dạng tiện ích bổ sung cho các phiên bản Standard và Professional.

Cải tiến thêm về tính năng Problem

Cấu hình Tasks trong problem templates. Khi tạo Problem, kỹ thuật viên có thể chọn các tác vụ được kích hoạt khi tạo Problem.
Khi thay đổi mẫu liên quan đến sự cố hiện có, kỹ thuật viên có thể chọn xóa hoặc giữ lại các tác vụ được liên kết với mẫu trước đó.3
Giờ đây, bạn có thể chuyển tiếp / trả lời các cuộc trò chuyện từ trong trang chi tiết sự cố. Bạn cũng có thể lưu bản nháp sẽ được liệt kê trong bảng điều khiển bên phải của trang chi tiết sự cố.
Trong tab lịch sử của trang chi tiết vấn đề, bạn có thể tìm kiếm một hoạt động cụ thể hoặc sắp xếp các hoạt động dựa trên thời gian, người dùng tham gia và loại hành động.