[Webinar] Securing files and preventing data leaks

20.03.20 02:49 PM By HAU, Luu Van

Tại sao tham dự hội thảo trực tuyến này?

Thực hiện một kế hoạch bảo mật dữ liệu mạnh mẽ đòi hỏi nhiều biện pháp kỹ thuật. Trong hội thảo trực tuyến này, chúng tôi sẽ đề cập đến các khía cạnh quan trọng khác nhau của bảo mật dữ liệu, từ khả năng hiển thị dữ liệu và kiểm toán đến phòng chống rò rỉ dữ liệu. Chúng tôi cũng sẽ trình bày cách ManageEngine DataSecurity Plus có thể tăng cường tư thế bảo mật của bạn và giúp bạn tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu.

 -  Khi tham dự hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ học cách:
 -  Khám phá và phân loại thông tin nhận dạng cá nhân (PII)
 -  Phân tích lưu trữ tệp và xác thực quyền
 -  Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong tệp
 -  Giảm thiểu các cuộc tấn công vào các máy chủ tệp, chẳng hạn như ransomware

Nếu có bất cứ yêu cầu nào cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail: me@i3-vietnam.com. Chúng tôi- i3 Network Systems sẵn lòng giúp đỡ bạn