[Webinar] Future-proof your IT environment with a solid hybrid identity management strategy

20.03.20 03:09 PM By HAU, Luu Van

Tại sao tham dự hội thảo trực tuyến này?

Tạo danh tính nhất quán và bảo mật dữ liệu của công ty bằng cách tận dụng tốt nhất các giải pháp đám mây và tại chỗ. Tìm hiểu để cắm các lỗ hổng bảo mật tiềm năng, giảm rủi ro và thúc đẩy tính nhất quán và hiệu quả của môi trường lai.

Những điểm chính:


Đăng ký hội thảo trên web này và bạn sẽ tìm hiểu cách giải quyết các thách thức hàng đầu trong quản lý danh tính:

  • Quản lý nhiều công cụ là một rắc rối.
  • Thiếu một quá trình có thể gây ra sự không nhất quán.
  • Cung cấp không bao giờ đơn giản.
  • Không có xác nhận thay đổi trong tổ chức.
  • Ai cho bạn quyền?

Nếu có bất cứ yêu cầu nào cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail:
me@i3-vietnam.com. Chúng tôi- i3 Network Systems sẵn lòng giúp đỡ bạn