[Virtual Seminal] ActiveDirectory & ITsecurity

18.03.20 11:29 AM By HAU, Luu Van

Tham dự chuỗi hội thảo Virtual #ActiveDirectory & #ITsecurance của chúng tôi và tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa giúp bạn bảo vệ môi trường ActiveDirectory & IT của mình khỏi mối đe dọa ngày càng tăng do các cuộc tấn công mạng gây ra.

Nếu cần hỗ trợ gì thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mail:me@i3-vietnam.com. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn