Đừng để nỗi sợ lấy đi niềm vui sống!

10.03.20 10:19 AM By HAU, Luu Van

Tin đồn là không thể tránh khỏi trong một đại dịch. Đừng tin tất cả mọi thứ tên bảng tin của bạn.

Tham khảo thông tin từ những nguồn được xác minh.

Các cuộc họp là cần thiết. Nhưng không phải tất cả các cuộc họp phải diễn ra theo hình thức 3D. Tận dụng các ứng dụng cộng tác trực tuyến và đừng để Covid-19 làm ảnh hưởng tới các cam kết chuyên nghiệp của bạn.

Chúng ta đã chinh phục virus West Nile, SARS, Cúm A H1N1, Ebola và Zika và chúng ta cũng sẽ chinh phục Covid-19. Tất cả sẽ mất một chút thời gian.

Đừng tích trữ những vật dụng thiết yếu. Giờ là thời gian để chia sẻ những gì chúng ta có quá nhiều với những người đang rất cần chúng.