Analytics plus

Kết nối với các ứng dụng CNTT, nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiểu rõ hơn về tất cả các khía cạnh CNTT của bạn.

Tìm hiểu thêm

analytics plus là gì ?

Analytics Plus là phần mềm báo cáo quản trị (BI) tự phục vụ có thể giúp đối chiếu dữ liệu từ các đảo dữ liệu khác nhau và cung cấp các thông tin chi tiết hợp nhất. Với bộ thiết kế báo cáo kéo thả, các báo cáo được xây dựng sẵn, các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và các tính năng tự động phân tích, tạo các đồ thị tương tác trực quan, phân tích dữ liệu của bạn và chia sẻ các thông tin bạn có trong không gian hợp tác an toàn.

Download
Help

Tính năng

Kết nối và tải lên dễ dàng

Nhập từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm các tệp tin, các bảng tin URL feed và SQL hoặc các cơ sở dữ liệu đám mây để chuyển đổi dữ liệu thành các báo cáo chi tiết hữu ích.

Xây dựng các báo cáo và bảng điều khiển chi tiết có ý nghĩa sử dụng các hình thức đồ họa trực quan để xác định các mô hình và điểm bất thường. Truy cập chi tiết vào các số liệu cụ thể để xác định các khu vực cần cải thiện. 

Phân tích chỉ số KPI chi tiết

Tích hợp sẵn có

Thu được thông tin chi tiết về công việc helpdesk, các hoạt động hỗ trợ khách hàng, giám sát mạng và ứng dụng thông qua việc tích hợp bộ sản phẩm quản trị dịch vụ công nghệ thông tin, hỗ trợ và vận hành công nghệ thông tin của ManageEngine. 

Hãy để dữ liệu của bạn thực hiện cuộc trò chuyện. Bạn có thể dễ dàng chia sẻ các báo cáo trong khắp tổ chức với các tùy chọn xuất, nhùng hoặc xuất bản trực quan của chúng tôi. 

Chia sẻ và phối hợp công việc

Demo

Dùng thử miễn phí

Contact Us