Zoho Analytics

Zoho Analytics được tích hợp hoàn hảo với cả phiên bản tại chỗ và theo yêu cầu của ManageEngine ServiceDesk Plus. Phân tích trực quan dữ liệu ServiceDesk Plus của bạn và tạo các báo cáo & bảng điều khiển sâu sắc. Chia sẻ báo cáo cùng với các đồng nghiệp của bạn và hợp tác phân tích chúng.

 
 
 

Tính năng sản phẩm Zoho Analytics


Hợp lý hóa phân tích CNTT của bạn

Zoho Analytics được tích hợp hoàn hảo với cả phiên bản tại chỗ và theo yêu cầu của ManageEngine ServiceDesk Plus. Phân tích trực quan dữ liệu ServiceDesk Plus của bạn và tạo các báo cáo & bảng điều khiển sâu sắc. Chia sẻ báo cáo cùng với các đồng nghiệp của bạn và hợp tác phân tích chúng.

 

Tích hợp liền mạch


Dữ liệu ServiceDesk Plus của bạn được đồng bộ hóa liền mạch với Zoho Analytics. Truy cập công cụ BI đầy đủ tính năng từ trong tài khoản ServiceDesk Plus của bạn.

 

Phân tích trực quan và bảng điều khiển

Trực quan phân tích và xây dựng các báo cáo và bảng điều khiển sâu sắc với giao diện kéo và thả dễ dàng. Không có truy vấn cơ sở dữ liệu cần thiết!

 

Email, xuất và 
in báo cáo

Báo cáo & bảng điều khiển có thể được lên lịch để gửi email hoặc có thể được xuất thành nhiều định dạng tệp để truy cập ngoại tuyến.

 

Độ an toàn cao


Được quản lý bởi Thực tiễn bảo mật Zoho mạnh mẽ, bao gồm hỗ trợ cho kết nối được mã hóa an toàn.

 

Sự đa dạng của các thành phần báo cáo

Sử dụng nhiều biểu đồ, bảng trụ, tiện ích kpi & các thành phần xem dạng bảng để xây dựng các báo cáo và bảng điều khiển sâu sắc.

 

 Báo cáo nhúng

 mọi nơi

Nhúng các báo cáo và bảng điều khiển của bạn trên các trang web, blog, ứng dụng hoặc mạng nội bộ để tiêu thụ rộng hơn.

 

Báo cáo đã sẵn sàng

Trình kết nối Zoho Analytics ServiceDesk Plus cung cấp cho bạn hơn 80 báo cáo & bảng điều khiển đã sẵn sàng, bạn sẽ yêu thích và tìm thấy giá trị lớn ngay lập tức.

 

Phân tích hợp tác

Phát triển các báo cáo cùng với các đồng nghiệp của bạn và hợp tác phân tích chúng để đưa ra quyết định sáng suốt.

 
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.