i3 Network Systems là đại diện duy nhất của Zoho Corp. tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp về quản trị Công nghệ Thông tin cho nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam với mạng lưới đối tác tại các tỉnh thành lớn. Nhiều ngân hàng, doanh nghiệp tại Việt Nam đang sử dụng ManageEngine và luôn cảm thấy an tâm vì các sản phẩm đáp ứng được phần lớn yêu cầu của họ.

 
 
 
 
 
 
 
 
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.