Vulnerability Manager Plus

Phần mềm quản lý lỗ hổng doanh nghiệp
Vulnerability Manager Plus là một phần mềm quản lý lỗ hổng và mối đe dọa tích hợp, cung cấp chức năng quét, đánh giá và khắc phục lỗ hổng toàn diện trên tất cả các điểm cuối trong mạng của bạn từ bảng điều khiển tập trung.

 
 
 
 
 
 

Tính năng sản phẩm

 

Đánh giá lỗ hổng

 • Xác định các rủi ro thực sự từ rất nhiều lỗ hổng.
 • Đánh giá và ưu tiên các lỗ hổng dựa trên khả năng khai thác, mức độ nghiêm trọng, độ tuổi, số lượng hệ thống bị ảnh hưởng, cũng như sự sẵn có của bản sửa lỗi.

 

Quản lý bản vá

 • Tùy chỉnh, sắp xếp và tự động hóa toàn bộ quá trình vá lỗi của bạn.
 • Tải xuống, kiểm tra và triển khai các bản vá tự động cho Windows, Mac, Linux và hơn 250 ứng dụng của bên thứ ba với một mô-đun vá lỗi tích hợp mà không phải trả thêm phí.

 

Quản lý cấu hình bảo mật

 • Tối ưu hóa bảo mật hệ thống của bạn.
 • Đảm bảo hệ thống mạng của bạn được thực thi với mật khẩu phức tạp, ít đặc quyền nhất và bảo vệ bộ nhớ và đảm bảo chúng tuân thủ các nguyên tắc bảo mật CIS và STIG.

 

 • Đừng bỏ lỡ các thiết bị phải đối mặt với internet của bạn.
 • Có được thông tin chi tiết về nguyên nhân, tác động và biện pháp khắc phục các lỗi bảo mật máy chủ web. Thông tin này giúp thiết lập và duy trì các máy chủ được bảo mật khỏi nhiều biến thể tấn công.

 

Kiểm toán phần mềm 

rủi ro cao

 • Loại bỏ phần mềm trái phép và không được hỗ trợ.
 • Xác định phần mềm như chia sẻ máy tính để bàn từ xa, phần mềm cuối đời và phần mềm ngang hàng được coi là không an toàn và gỡ cài đặt chúng khỏi các điểm cuối của bạn ngay lập tức.

 

Quản lý lỗ hổng

 zero day

 • Giảm thiểu lỗ hổng zero-day
 • Dừng chờ đợi xung quanh cho các bản vá.
 • Triển khai các tập lệnh được thử nghiệm, được xây dựng sẵn mà không cần chờ bản vá để bảo mật mạng của bạn khỏi các lỗ hổng zero-day.

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.