Zoho Analytics

  • Cơ bản
  • Nâng cao
  • Zoho analytic trong 90s
Cơ bản
 

Zoho Analytics - Giới thiệu từ Mandy

 
 

Đăng ký sử dụng

 
 

Khái niệm cơ bản

 
 

Nhập dữ liệu từ máy tính

 
 

Nhập dữ liệu từ liên kết URL

 
 

Nhập dữ liệu từ việc Sao chép và Dán

 
 

Nhập dữ liệu từ máy chủ FTP

 
 

Nhập dữ liệu từ ổ đĩa đám mây

 
 

Dữ liệu trực quan

 
 

Tạo biểu đồ trong Zoho Analytics

 
 

Tùy chỉnh biểu đồ

 
 

Chọn biểu đồ hợp lý

 
 

Tạo một bảng điền khiển

 
 

Thêm KPI widgets

 
 

Bảng điều khiển người dùng

 
 

Tùy chỉnh bảng điều khiển

 
 

Chia sẻ báo cáo và bảng điều khiển trong Zoho Analytics

 
 

Chia sẻ với nhóm của bạn

 
 

Chỉnh sửa quyền và kích hoạt người dùng để tạo báo cáo

 
 

Xuất báo cáo và bảng điều khiển trong Zoho Analytics

 
 

Tạo Permalink hoặc URL để xem

 
 

Tạo một slideshow

 
 

Xuất dữ liệu và gửi email


 
 

Xuất bảng điều khiển

 
 

Xuất dữ liệu với nhiều chế độ xem

 
 

Vai trò và quyền của người dùng

 
 

Quản lý người dùng

 
Nâng cao
Zoho analytic trong 90s
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.