Site 24x7

Phần mềm giám sát toàn diện hệ thống hạ tầng mạng: Website, Network, Application, Server và User


 

Site24x7 - Tổng quan

Trong phiên hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu cách bổ sung cài đặt hiện có của mình với Site24x7, tại sao nhiều vấn đề CNTT được giải quyết tốt hơn với phần mềm dạng dịch vụ (SaaS).

 
Giám sát AWS với Site24x7

Giám sát tính sẵng sàng và hiệu suất của các ứng dụng được lưu trữ trên đám mây Amazon. Tìm hiểu cách Site24x7 giúp khắc phục sự cố và giải quyết sự cố trước khi người dùng cuối bị ảnh hưởng.

 

Tìm hiểu cách sử dụng hiệu quả Báo cáo Site24x7

Có thông tin chi tiết về các báo cáo Site24x7 và xem bản demo phần mềm trực tuyến về các hành động dựa vào các báo cáo khác nhau. 

 

Tìm hiểu cách sử dụng RESTful API  của Site24x7 

Trong phiên hội thảo trên web này, tìm hiểu cách thức thực hiện với thư viện API toàn diện của Site24x7, bạn có thể thu thập dữ liệu và báo cáo từ tài khoản Site24x7 của mình và thực hiện nhiều thao tác khác mà không cần truy cập thủ công giao diện web.

 

Giao diện web mới của Site24x7 - Mọi thứ bạn cần biết

Trong phiên hội thảo trên web này, chúng tôi giới thiệu với bạn giao diện web Site24x7 mới mang đến cho bạn trải nghiệm giám sát tốt nhất với giao diện hoàn toàn mới và các tính năng mới tuyệt vời.

 

Giám sát hiệu suất mạng cho các nhóm DevOps và CNTT
Có thông tin chi tiết hiệu suất toàn diện bằng cách giám sát các thiết bị mạng quan trọng như router, switch và firewall với Site24x7.

 

Giám sát hiệu suất ứng dụng với Site24x7

Tìm hiểu cách Site24x7 cung cấp cho bạn tính năng hiển thị hiệu suất ứng dụng đầu cuối cho các giao dịch web Java, .NET và Ruby với các số liệu của tất cả các thành phần bắt đầu từ URL đến truy vấn SQL

 

Giám sát người dùng thực (RUM) theo cách của Site24x7 
Tìm hiểu cách người dùng cuối trải nghiệm các ứng dụng của bạn và hiểu sâu hơn về các vấn đề ảnh hưởng đến người dùng thực. Phân tích hiệu suất ứng dụng từ mọi khía cạnh.

 

Giám sát máy chủ từ Cloud


Tìm hiểu cách giám sát tính sẵng sàng và hiệu suất của máy chủ Windows / Linux từ môi trường đám mây và hiểu rõ hơn về các số liệu quan trọng nhất.

 

Site24x7 - Tổng quan


Trong phiên hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu cách bổ sung cài đặt hiện có của mình với Site24x7, tại sao nhiều vấn đề CNTT được giải quyết tốt hơn với phần mềm dạng dịch vụ (SaaS).

 

Giám sát trải nghiệm người dùng cuối với Site24x7

Trong phiên hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu cách để có thể phân tích trải nghiệm người dùng cuối trên toàn cầu với Site24x7 và xác định xem người dùng có hài lòng với cách ứng dụng hoạt động hay không.

 

Giải pháp giám sát all-in-one dành cho nhóm DevOps & CNTT
Trong phiên hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu cách bổ sung cài đặt hiện có của mình với Site24x7, tại sao nhiều vấn đề CNTT được giải quyết tốt hơn với phần mềm dạng dịch vụ (SaaS).

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.