ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus là một phần mềm helpdesk đáp ứng khung ITIL với các tính năng tài sản và dự án tích hợp. Với chức năng ITSM nâng cao và dễ sử dụng, ServiceDesk Plus giúp các nhóm hỗ trợ công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng cuối và giảm chi phí cũng như độ phức tạp. Hỗ trợ cả hai mô hình bản cài đặt (On-Premise) và bản mô hình đám mây (On-Demand), ServiceDesk Plus có 3 phiên bản và hỗ trợ 29 ngôn ngữ khác nhau

 
 
 
 
 
 

Tính năng Service Desk Plus

  • ITIL Ready
  • Quản lý tài sản
  • Automation
ITIL Ready
 

Quản lý sự cố

Giảm sự thiếu sót sự cố, nâng cao năng suất chất lượng, đáp ứng SLA, và quản lý hoàn chỉnh các ticket CNTT. Tự động hóa phân công việc cho kỹ thuật viên CNTT của bạn tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng khác.

 

Thư mục dịch vụ

Giới thiệu các dịch vụ CNTT có sẵn của bạn cho người dùng cuối và đưa ra một cách nhìn mới cho CNTT của bạn. Tạo và công bố các danh mục dịch vụ của bạn với các thỏa thuận tùy chỉnh cấp độ dịch vụ (SLA) và phê duyệt nhiều giai đoạn

 

Quản lý sự cố

Phân loại,phân tích và đóng các vấn đề. Phân tích nguyên nhân và giảm sự cố lặp lại để tăng năng suát .IT của ạn

 

Quản lý sự thay đổi

Hợp lý hóa quy hoạch, phê duyệt và thực hiện triển khai với quy trình công việc tự động. Loại bỏ những thay đổi trái phép và  thất bại

 

CMDB

Theo dõi và quản lý tất cả các mục cấu hình và bản đồ mối quan hệ và sự phụ thuộc của các thiết bị, người dùng. Phân tích trực quan các tác động của thay đổi cho việc ra quyết định.

 

Quản lý các dự án IT

Tạo dự án, quản lý tài nguyên, và theo dõi tiến độ. Tích hợp các dự án CNTT với các yêu cầu và thay đổi để tinh chỉnh giao hàng dịch vụ tổng thể CNTT.

Quản lý tài sản
Automation
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.